cytoplazmatické procesy endoteliálních buněk často podstoupí drastické otok s osvícením matrix vakuolizace organel a cytoplasmě.Většinou kapilární endotel proliferuje, podstoupí další změny necrobiotic buňky karyolysis, karyopyknosis.Trubkové lumen v těžkých případech diabetické glomerulosklerózy a jiných forem diabetické nefropatie obliterans, bazální maze mizí cytoplazma obsahuje několik malých mitochondrie, malé množství volných ribosomů a glykogenu granulí.Atrofická proces je nejvíce náchylná k proximálním tubulu segmentu.Elektronová mikroskopie odhaluje exudativní komponentu - ukládání fibrinu v endotelu v cytoplazmě mnoha změn endoteliálních a epiteliálních buněk v glomerulárních kapilár a tubulárního epitelu.

klinických projevů diabetické nefropatie je důležitým znakem proteinurie, který se slaví ve většině případů.Nejčastěji je v rozmezí od 0,033-1%, ale někdy vyšší než tyto hodnoty.Klinická řezu klinické a biopsie našel úzkou srovnání korelaci mezi mírou proteinurie a morfologických změn v led

vinách v různých formách diabetické nefropatie.Proto je nutné připojit velký význam v rozpoznávání přítomnosti nefropatie u diabetických pacientů je technicky jednoduchý test proteinurie.

Tags: diabetes, karyopyknosis, nefropatie, šíření jaderných zbraní, proteinurie, cytoplasma